Uchwała wspólnoty mieszkaniowej podział lokalu wzór

a przynajmniej w jednym z nich wyodrębniono własność lokalu.. Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.". Ustawa o własności lokali nie normuje kwestii pełnomocnictwa udzielanego przez właściciela lokalu.. czy zgoda na dokonanie przez zarząd wspólnoty czynności .W publikacji znajdziemy m.in. wzory uchwał dotyczących zarządu wspólnotą mieszkaniową (wybór zarządu wspólnoty mieszkaniowej, regulamin pracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej), wzory regulaminu funkcjon…


Czytaj więcej

Projekt uchwała o odwołaniu członka zarządu i powołaniu nowego wspólnoty mieszkaniowej

Bierze udział w podjęciu uchwały na równi z innymi wspólnikami.. Sąd Najwyższy orzekł, że sąd może uchylić uchwałę wspólnoty mieszkaniowej nawet jeśli poparła ją wymagana większość.. Uchwała taka powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów.Drogi Czytelniku, dzisiaj postanowiłam Tobie opowiedzieć o powołaniu członka zarządu spółki z o.o.. W tym wypadku aby podjąć decyzję przekraczającą zakres zwykłego zarządu potrzebna jest odpowiednia uchwała.. Jeżeli lokali jest więcej niż siedem, wł…


Czytaj więcej

Uchwała małej wspólnoty mieszkaniowej wzór

czy zgoda na dokonanie przez zarząd wspólnoty czynności .Wybór zarządu we wspólnocie mieszkaniowej powinien być dokonany skutecznie.. Wspólnoty mieszkaniowe, w których liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy są zarządzane zgodnie z ustawą o własności lokali a nie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania .Będąc członkiem wspólnoty mieszkaniowej jesteśmy co do zasady związani uchwałami podjętymi przez większość właścicieli lokali.. Admi…


Czytaj więcej