Wzór protokołu z zebrania założycielskiego stowarzyszenia

wzór protokołu z zebrania założycielskiego stowarzyszenia.pdf

Sprawozdanie finansowe przedstawiła p. Eulalia Cetnar - skarbnik Zarządu Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał p. Zdzisław Szymański, zaś Zebranie zostało zwołane na godz.Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace" W dniu 2012-03-13 w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Warszawski Hackerspace" W zebraniu udział wzięło 22 osoby.. Podczas pisania protokołu z zebrania wspólnoty były pewne problemy z uzyskaniem pod nim podpisu przewodniczącego.. (załącznik nr 1 - lista obecności wraz z oświadczeniem)Protokół z zebrania Zarządu Stowarzyszenia „LGD - Przymierze Jeziorsko " z dnia 20 marca 2009 roku.. Imię i Nazwisko Adres zamieszkania Tel.. W dniu 20 marca 2009 roku w Warckim Centrum Kultury w Warcie przy ulicy T. Kościuszki 9/11 odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia „LGD - Przymierze Jeziorsko".Dnia 1 stycznia 2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 ze zmianami), z której wynika, że wyboru władz dokonuje się już na Zebraniu Założycielskim.Stowarzyszenie Wolimierz Wolimierz 120, 59-814 Pobiedna [email protected] NIP 6131573567 | KRS 000050148 Wolimierz, 01.02.2015 Protokół z zebrania zarządu 1.02.2015, Alchemik, godz. 17:30-21:00 Osoby obecne na zebraniu: Lp imię nazwisko funkcja ZARZĄD STOWARZYSZENIA 1 Szymon Surmacz Prezes Zarządu 2 Jagna Jankowska Wiceprezes .Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie odbytego w dniu 07.05.2015r..

Obowiązkowe dokumenty z zebrania założycielskiego - przykładowe wzory.

(podpis Przewodniczącego Zebrania Założycielskiego) Author: Paulina Kozoris Created Date: 7/15/2016 10:50:52 AM .Przewodnicz ący zebrania odczytał projekt uchwały o powołaniu stowarzyszenia.. Protokół.. Więcej informacji Wzór statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi137 KB Plan zebrania założycielskiego25 KB Wzór kartki wyborczej20 KB Wzór protokołu komisji skrutacyjnej30 KB Wzór protokołu z .Ustalono, że zarząd będzie składał się z .. osób, a komisja rewizyjna z .. osób.. W zebraniu udział wzięli Członkowie założyciele wymienieni w załączniku nr 1 Lista Członków Założycieli Stowarzyszenia zawierającego ich oświadczenia.Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. W zebraniu wg załącznika listy obecności uczestniczyło 21 osób (lista w załączeniu) z 30 Członków Stowarzyszenia oraz 3 zaproszonych gości.. W głosowaniu jawnym uchwał ę przyj ęto jednogło śnie.. Uchwała stanowi zał ącznik nr 2 do protokołu.Protokół z Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Author: K Last modified by: K Created Date: 9/6/2016 8:33:00 AM Other titles: Protokół z Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia .Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia „PODLESIE RABSZTYŃSKIE" W dniu 28.01.2017 w Podlesiu Rabsztyńskim odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „PODLESIE RABSZTYŃSKIE" W zebraniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego protokołu - udział wzięło dwadzieścia dwie osoby.Jak sprawdzić stowarzyszenie w KRS: Wyszukiwarka internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwia sprawdzenie danych organizacji i pobranie odpisu o charakterze urzędowego dokumentu..

Przewodniczący zebrania podpisał się, ale z "zastrzeżeniami".

kontaktowy Podpis .. W zebraniu wg załącznika listy obecności uczestniczyło 24 osoby (lista w załączeniu, załącznik nr1).Porządek zebrania:WZÓR Protokołu z Zebrania Założycielskiego (25.22 KB) Wytworzył: Udostępnił: Piotr Oleksiak (2013-05-15 14:39:39) Ostatnio zmodyfikował: .Zgodnie z porządkiem obrad sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w latach 2011-2017 przedstawił Prezes Zarządu Wiesław Hap.. stwierdziła, ze zebranie jest prawomocne.Walne Zgromadzenie Członków - zebranie nadzwyczajne zwołane w celu wprowadzenia zmian statutowych i powołania nowych władz Stowarzyszenia.. Na członków zarządu zgłoszono następujące kandydatury:Protokół z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Ludowego Klubu Sportowego Straszęcin.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.Przewodnicz ący zebrania odczytał projekt uchwały o powołaniu stowarzyszenia.. Protokół.. W głosowaniu jawnym uchwał ę przyj ęto jednogło śnie.. Lista członków założycieli stowarzyszenia - kliknij tutaj, Protokół z zebrania założycielskiego - kliknij tutaj, Uchwała o powołaniu stowarzyszenia - kliknij tutaj, Uchwała o przyjęciu statutu - kliknij tutaj, Uchwała o wyborze zarządu - kliknij tutaj,Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Pruszkowianka W dniu 02.06.2012 w Pruszkowie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Pruszkowianka..

Kopię złożonego sprawozdania dołączono do protokołu.

W zebraniu udział wzięło 19 osób (załącznik nr 1 - lista członków założycieli Stowarzyszenia Pruszkowianka wraz z oświadczeniem).protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego Przed założeniem stowarzyszenia zwykłego warto też skontaktować się ze swoim urzędem rejestrującym stowarzyszenia na danym terenie (w danym powiecie), ponieważ urzędy mają zazwyczaj swoje wzory dokumentów dotyczące zakładania stowarzyszenia zwykłego i można z nich .ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Warszawa, 22 marca 2012 Działając zgodnie z §22 Ust.4 Statutu IFR zarząd zwołał na dzień 22 marca 2012 w siedzibie stowarzyszenia zwyczajne walne zebranie członków.. Jak powinien Zarząd odnieść sie do tych zastrzeżeń, skoro sekretarz zebrania napisał co innego i pod tym .2/ Komitet założycielski z upoważnienia zebrania założycielskiego reprezentuje stowarzyszenie w sądzie, podpisuje statut, składane formularze i inne załączniki - oprócz protokółu, stawia się na1 Warszawa, Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warszawski Hackerspace W dniu w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Warszawski Hackerspace W zebraniu udział wzięło 22 osoby.. Protokół sprawozdawczy z zebrania Uchwała nr 1 Odwołanie Prezesa ZarząduWZÓR Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie ..

Uchwała stanowi zał ącznik nr 2 do protokołu.Protokół z zebrania wspólnoty mieszkaniowej.

związanych z rejestracj ą Stowarzyszenia (za łącznik nr 3 do niniejszego protokołu).1) podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia 2) zapoznanie się z projektem statutu, 3) dyskusja nad statutem, 4) podjęcie uchwały o uchwaleniu statutu Stowarzyszenia, 5) podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego, 6) wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 7) podjęcie uchwały .Strona 1 z 5 PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA N/A W dniu 00.00.20XX r. w N/A odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia N/A.. Title: Załącznik nr 3 do protokołu Author: Monika Created Date: 2/3/2016 1:45:47 PM .Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Klub Kolarski JAS-KÓŁKA W dniu 19 grudnia 2013 roku w Pawłowicach odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Klub Kolarski JAS-KÓŁKA.. Przystąpiono do procedury wyboru zarządu.. z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Ludowego Klubu Sportowego Straszęcin odbytego w dniu 06.12.2017 o godzinie 19.00.. (załącznik nr 1 lista obecności wraz z oświadczeniem) Obrady otworzył Jacek Kąkol przedstawiając proponowany porządek zebrania.Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia „Kudłate serce" W dniu 12 września 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1, odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Kudłate serce"..Komentarze

Brak komentarzy.