Formularz zgłoszenia podejrzenia choroby zakaźnej
Zakłady opieki zdrowotnej wypełniają zgodnie z przepisami rozporz ądzenia Ministra Zdrowia z dniaFormularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną Dz.U.. z 2008r.Od 19 grudnia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu, na podstawie którego wydano m.in. formularz podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej.Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanego dalej „zgłoszeniem";Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną: Opis: Dz.U.. Formularze podatkowe.. 8.Druki i formularze : Ankieta dotycząca badania wymagań i stopnia zadowolenia klienta (prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres e-mail lub listownie).. Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych załącznik nr 1 Formularze ZLK.. Wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (ZLK-5) 6.. 2005 nr 186 poz. 1564 (§ 1 pkt 2) Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.Zapraszamy do nowego działu Formularze, akty prawne, w którym są dostępne aktualne listy zakażeń i czynników biologicznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia oraz formularze zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażeń lub chorób zakaźnych: ZLK-1, ZLK-2, ZLK-3, ZLK-4, ZLK-5, ZLB-1.ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania(*) na chorobę przenoszoną drogą płciową 2) pdf: ZLK-4 Formularz zgłoszenia rozpoznania zakażenia HIV/zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/chorej na AIDS(*) pdf: ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu(*) z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej2) pdfFormularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG; MZ-55 TYGODNIOWY, DZIENNY MELDUNEK o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę..

ZLK-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy pdf.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o .Obowiązek niezwłocznego zgłoszenia, przez lekarza lub felczera, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, powinien zostać przekazany państwowemu inspektorowi sanitarnemu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub .Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną .. Minister zdrowia wydał rozporządzenie z 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U.. Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie korekty danych epidemiologicznych.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach;Za sprawą nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U.. ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą .Zadaj pytanie - wypełnij formularz kontaktowy; Aktualności zobacz wszystkie..

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG.

Zgłoszenia nale Ŝy dokona ć w ci ągu 24 godzin zgodnie z art. 20 ust.. Miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem?. Porównanie spółek.. Kalkulator wynagrodzeń .Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnejW Polsce obowiązek zgłaszania podejrzeń chorób zakaźnych i zakażeń wynika z Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (zwanej dalej UZZ).. Giełdy światowe.. :%<(?-2 .Zasady zgłaszania chorób zakaźnych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanego dalej "zgłoszeniem";Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej (ZLK-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu.. Sprawdź, co robić w takiej sytuacji!Rozporządzenie określa: 1) zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia, o którym mowa w art. 27 ust.. Ustawa ta nakłada na lekarza lub felczera, który podejrzewa albo rozpoznaje zakażenie/ chorobę zakaźną lub zgon z tego powodu, a także na kierownika laboratorium wykonującego .EPN ZLK3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową; EPN ZLK4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV, zachorowania na AIDS, zgonu osoby zakażonej HIV, chorej na AIDS; EPN ZLK5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnejRozporządzenie umożliwiające stosowanie ustawy o chorobach zakaźnych w przypadku koronawirusa..

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG.

3) .. (dotyczy choroby będącej przedmiotem zgłoszenia, której można zapobiegać drogą szczepień): .. ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej Author:ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej Author: Główny Inspektorat Sanitarny Ministerstwo Zdrowia Last modified by: Kurowska Aleksandra Created Date: 1/3/2020 6:47:00 AM Company: GIS; MZ Other titles: ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnejprzyczyna zgonu/podejrzenie przyczyny zgonu (należy wpisać każdą przyczynę zgonu, w przypadku gdy w wyjściowej, wtórnej lub bezpośredniej przyczynie zostało wskazane zakażenie lub choroba zakaźna)Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową: ZLK-4: Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS: ZLK-5: Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej: ZLB-1FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZAKAŻENIA LUB CHOROBY ZAKAŹNEJ Nazwa i adres komórki organizacyjnej zakładu leczniczego/praktyki lekarskiej1) ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania(*) zakażenia lub choroby zakaźnej2) Adresat: Państwowy Powiatowy/Graniczny(*) Inspektor Sanitarny1) wzór formularza zgłoszenia podejrzenia zakażenia lub zachorowania albo rozpoznania choroby zakaźnej określonej w wykazie, o którym mowa w art. 3 ust..

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej pdf.

Artykuły.. 2012 poz. 663) wydanego na podstawie na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, z dniem 1 sierpnia 2012 r. zaczęły obowiązywać nowe wzory formularzy, służące udokumentowaniu i orzekaniu o chorobach zawodowych pracowników, w .5.. Spółki GPW.. Biznes mówi.. Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej .Przede wszystkim należy przypomnieć, że art. 27 ust.. Giełda na żywo.. 3 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o chorobach zaka źnych i zaka Ŝeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391).. Zadania i obowiązki zgłaszania chorób zakaźnych przez lekarzy lub felczerów reguluje art.27 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.. Komunikaty ESPI.. Poradniki podatkowe.. Giełda.. 2003 nr 90 poz. 853 (załącznik 1), uwzględniając Dz.U.. 1 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nakłada na lekarza obowiązek zgłoszenia do właściwego organu podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin od podejrzenia lub .na innych formularzach..Komentarze

Brak komentarzy.